Beschrijving

Partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw is er voor iedereen die bij pleegzorg betrokken is : pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten. We brengen deze partijen samen rond de tafel om de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen verder uit te tekenen.

Naast deze verbindende taak heeft Pleegzorg Vlaanderen ook de opdracht om pleegzorg verder uit te dragen in onze samenleving. Onder meer via sensibiliseringsacties trachten we het brede verhaal rond pleegzorg in de kijker te zetten.

Bovendien worden kennis en deskundigheid samengebracht en bevorderd via Pleegzorg Vlaanderen. Zowel op Vlaams, federaal als internationaal vlak volgen we innovatieve projecten of onderzoeken op om de kwaliteit van pleegzorg verder te verbeteren.