Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Een 15-tal organisaties die beroep doen op de publieke vrijgevigheid hebben, op 6 juni 1996, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw opgericht, en een Ethische Code aanvaard.

De Vereniging beschikt over een controleorgaan, ingeschreven in het Intern Reglement. Het gaat om het eerste allesomvattend en zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in België.

Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving bij de Belgische bevolking het nodige vertrouwen scheppen in de morele kwaliteit van de fondsenwerving. De VEF wil eveneens financiële transparantie promoten van de rekeningen van de verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking.

Wetgeving

Wetgeving

De VEF wenst de vrijgevigheid van de bevolking aan te moedigen, binnen zowel een vrijwillig als een wettelijk kader van ethiek en transparantie.

Goed bestuur, een toegevoegde waarde

Tweejaarlijks VEF-Congres
Donderdag 19 oktober 2023, 14-17 u.
KVS, Arduinkaai 7 Brussel

Niet-leden eveneens welkom.

Over VEF
Wat is de VEF?

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk opgericht door verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, op 6 juni 1996. Deze hebben een gezamenlijke Ethische Code en een Intern Reglement aangenomen.

Wetgeving
Wetgeving rond giften en legaten

België heeft geen algemene wet- of regelgeving met betrekking tot ‘oproepen...

Over VEF
Wat doet de VEF voor verenigingen ?

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving stelt alles in het werk om de...

Over VEF
Lid worden

Indien uw vereniging beroep doet op de vrijgevigheid van het publiek in...

Wetgeving
Vrijgevigheid en transparantie

Een modern en specifiek wettelijk kader voor oproepen tot vrijgevigheid van de...

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription