rubriques rubrique

  • Lid worden

    Toetredingsvoorwaarden Indien uw vereniging 1° Belgische rechtspersoonlijkheid bezit, 2° oproept tot vrijgevigheid van de bevolking in overeenstemming met haar statutair doel, 3° de Ethische Code van de VEF onderschrijft, 4° over de toelating van de Minister beschikt om fiscale vrijstelling op giften te verlenen, komt zij in aanmerking om toe te treden tot de VEF, mits positief advies van het Toezichtcomité en na bekrachtiging door de Algemene Vergadering. Het lidmaatschap van de VEF geeft recht om het label te gebruiken en om te genieten van de steun van de vereniging (zie "Wat (...)

  • Leden : documenten die je hier kan downloaden

    In deze rubriek werden documenten samengebracht, in het kader van de rechten en plichten van de leden van de VEF en die hier kunnen gedownload worden.

recherche

inscription newsletter

  • Abonnement

Accueil du site || Onthaal || Over lidmaatschap

Elke vereniging die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de VEF kan een aanvraag tot lidmaadschap indienen. Het lidgeld is in verhouding met de ingezamelde fondsen.
Een van de eerste criteria van de VEF is dat de organisatie al door het Ministerie van Financiën een toelating kreeg toegekend om fiscale attesten uit te brengen.

Neem hier onze ledenlijst door en verneem meer over hun organisatie .