Momenteel kan u problemen ondervinden bij uw bezoek van deze website.
Onze website is toe aan een grondig onderhoud
Wij danken u voor uw begrip!

Berichten

Artikels van deze rubriek

 • Giften ten voordele van duurzame ontwikkeling fiscaal aftrekbaar

  De VEF spreekt haar genoegen uit over de beslissing van de Ministerraad van 20 maart in Oostende om giften voor duurzame ontwikkeling fiscaal voortaan aftrekbaar te maken.
  Deze beslissing beantwoordt aan een reële vraag van een aantal verenigingen, geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en met (...)

 • Successierechten op legaten aan vzw’s

  Verrassend resultaat van de stemming op 20.12 in het Brussels Parlement :
  Successierechten op legaten aan vzw’s :
  basisvoet : 25%
  vzw’s erkend voor belastingsvrijstelling op giften (Ministerie van Financies - federaal) : 12,5%
  Schenkingsrechten tvv. vzw’s : zonder wijziging op (...)

 • OPROEP aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  OPROEP aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot terugtrekking van haar voornemen tot verhoging van successierechten op legaten ten gunste van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)
  De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), de koepels en verenigingen die deze (...)