NL

Voor het programma van het congres op 24 november en de praktische informatie, klik hier.


Een aantal sociale en humanitaire organisaties die "beroep doen op de publieke vrijgevigheid", hebben op 6 juni 1996 de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving" opgericht en een Ethische Code aanvaard.
De Vereniging beschikt eveneens over een controle-orgaan, ingeschreven in het Huishoudelijk Reglement .
Dit alles betekent het eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land.

Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF) aan de Belgische bevolking waarborgen bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen.

Contact

VEF vzw
Vier Windenstraat 60
1080 Brussel

vefaerf.secr@gmail.com

Philippe Demaret, secretaris van de Raad van Bestuur
GSM : 0473/78.06.20

Annelies Van Hamme, medewerker administratie en communicatie
02/225.43.29. (gsm : 0471/22.77.09)
Bereikbaar elke maandag, dinsdag en woensdagochtend

Meer lezen