derniers articles rubrique

rubriques rubrique

 • Over de VEF

  Om een overzicht te krijgen van de VEF, AERF in het Frans, vindt u in deze rubriek een toelichting over onze organisatie, de stichtende documenten van dit initiatief en uitleg over het Label. Misschien vraagt u zich af : wat doet de VEF voor U ? En dan zijn er ook nog de ernstige vragen, zoals ontwikkeld in een artikel van Prof. Axel Gosseries, erkend onderzoeker N.F.W.O., Hoover Chair voor economische en sociale ethiek (UCL), in het spoor van het verjaardagscongres van de VEF van 17.10.2006, Over de ethiek in de (...)

 • Actualiteit

 • Links

 • Over lidmaatschap

  Elke vereniging die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de VEF kan een aanvraag tot lidmaadschap indienen. Het lidgeld is in verhouding met de ingezamelde fondsen. Een van de eerste criteria van de VEF is dat de organisatie al door het Ministerie van Financiën een toelating kreeg toegekend om fiscale attesten uit te brengen. Neem hier onze ledenlijst door en verneem meer over hun organisatie .

 • Voor de pers

  Contaktpersoon voor de Nederlandstalige Pers : Luc Degroote Voorzitter van de VEF GSM : 0479/278619

 • Voor Donateurs

  U heeft een gift gedaan of overweegt dit te doen. Hier vindt u het antwoord op uw meest gestelde vragen : > Welke zijn de instellingen die fiscales attesten mogen uitschrijven ? > Fiscale attesten ? - FAQ - > Kan men een legaat doen ten voordele van een instelling ? > Is de instelling die mij interesseert lid van de VEF en wat is het voordeel van werken met leden van de VEF ?

 • Wetgeving

  In de wetgeving bestaan et juridische teksten die direct verbonden zijn aan de giften, er zijn er echter ook andere die vanuit ons standpunt interessant kunnen zijn. Lees het bilan van Contactgroep Giften over een van de samenwerkingen van de VEF met de wetgever. Onder "Andere wetteksten" vindt u referenties naar domeinen die, breder bekeken, lidorganisaties of donateurs betreffen. De tekst "Generosus ad solidum" is een analyse van de wettelijke situatie in (...)

recherche

inscription newsletter

 • Abonnement

Accueil du site || Onthaal

Een aantal sociale en humanitaire organisaties die "beroep doen op de publieke vrijgevigheid", hebben op 6 juni 1996 de vereniging zonder winstoogmerkt "Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving" opgericht en een Ethische Code aanvaard. De Vereniging beschikt eveneens over een controle-orgaan, ingeschreven in het Huishoudelijk Reglement . Dit alles betekent het eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land.

Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF) aan de Belgische bevolking waarborgen bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen.

Contact

VEF vzw
Vier Windenstraat 60
1080 Brussel

vefaerf.secr@gmail.com

Philippe Demaret, secretaris van de Raad van Bestuur GSM : 0473/78.06.20

Charlotte Ooserlynck, administratief secretaris van het Toezichtcomité
GSM : 0471/22.27.09

Meer lezen