Momenteel kan u problemen ondervinden bij uw bezoek van deze website.
Onze website is toe aan een grondig onderhoud
Wij danken u voor uw begrip!

Lijst van instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u steeds de meest actuele lijst met erkende instellingen.
Hier kan u doorklikken naar het PDF document dat op 30 juli 2014 online werd gezet door de FOD Financiën.
http://financien.belgium.be/nl/bina...