Lijst van instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u steeds de meest actuele lijst met erkende instellingen. http://financien.belgium.be/nl/vzws...
Hier kan u doorklikken naar het PDF document dat op 29 september 2014 online werd gezet door de FOD Financiën.