Statuten

Statuten

De Statuten die momenteel van kracht zijn, werden aanvaard door de Algemene Vergadering in 2018. Zij kunnen hier gedownload worden :

Onze dubbele opdracht

De VEF staat ten dienste van uw organisatie, door de promotie van de Ethische Code voor fondsenwerving; door de naleving van en het respect voor die Code te promoten en te stimuleren; door de waardering die zij eraan geeft bij bestaande en potentiële schenkers; door de belangenverdediging bij de overheid of andere relevante instanties.

Enerzijds
Dankzij het label , enkel toegekend aan VEF-leden , versterkt u het imago van uw organisatie, in termen van ernst en striktheid, zowel als van respect en transparantie.
Het onderschrijven van uw organisatie van de Ethische Code van VEF versterkt het vertrouwen van uw schenkers: het label van VEF , bij al boodschappen en uiteraard ook deze voor fondsenwerving , betekent voor hen het bewijs van een ethische benadering voor het geheel van uw werking.

Anderzijds
De verdediging van uw belangen wordt opgenomen door VEF, die erin geslaagd is zich op te tellen als representatieve gesprekspartner met de overheid (bijvoorbeeld voor de toelatingsprocedure voor fiscale vrijstelling en bij het opstellen van een eventuele regelgeving voor oproepen tot vrijgevigheid van de bevolking,...).