Richtlijn voor het werven van schenkers met een Europese domiciliëring (SDD-mandaat)

De regelgeving binnen SEPA (Single European Payment Area) voor financiële verrichtingen, opgenomen in de Belgische wetgeving, plaatst verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, voor een bijzondere uitdaging.

Inderdaad is het mandaat van Europese domiciliëring of SDD-mandaat (SEPA Direct Debit), vereist sinds 1.02.2014 bij het werven van nieuwe schenkers, zowel voor eenmalige als voor recurrente giften, en bij de omzetting van permanente bankopdrachten van bestaande schenkers.

Dit mandaat houdt ongetwijfeld een goede bescherming in van de klant, inderdaad "kan de schuldenaar de onvoorwaardelijke terugbetaling vragen van een uitgevoerde invordering, binnen een termijn van acht weken vanaf de inning. Als het mandaat voor Europese domiciliëring niet geldig is of niet bestaat, kan de schuldenaar tot dertien maanden na de inning terugbetaling van de invordering vragen."

Anderzijds is het SDD-mandaat geschreven op maat van het economisch betalingsverkeer in Europa en werd er binnen SEPA nauwelijks rekening gehouden met de (nationale) specificiteit van giften, noch met het gebruik van nieuwe methoden voor het werven van schenkers.

Als verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid, willen wij onze relaties met de schenkers op een hoog kwaliteitsniveau houden en hun vertrouwen in onze werking versterken.
In dit perspectief hebben een aantal verenigingen gezamenlijk vrijwillige maatregelen genomen, vertaald in een Richtlijn (zie bijlage) [1], goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Opmerkingen

[1De Richtlijn werd aangenomen tijdens een vergadering op 11.12.2014 in aanwezigheid van: Greenpeace Belgium, Handicap International Belgium, 11.11.11.-Koepel, Amnesty International Vlaanderen en Amnesty International Belgique francophone, Dokters van de Wereld, Croix Rouge de Belgique, Child Focus, SOS Kinderdorpen, Oxfam-Solidariteit, WWF Belgium, UNICEF Belgium, Dokters zonder Vakantie. Gevalideerd door de Raad van Bestuur van VEF op 20.01.2015.