Persbericht: Oxfam-Solidariteit waarschuwt voor oplichting door valse fondsenwervers

KORTRIJK Oxfam-Solidariteit kreeg recent klachten van verschillende gedupeerden in de provincie West-Vlaanderen, die contant geld gaven aan jongeren die zich voordeden als fondsenwervers voor Oxfam. De organisatie veroordeelt deze praktijk want dit schaadt het vertrouwen van het publiek en zo potentieel ook de steun aan projecten tegen armoede. Oxfam-wervers vragen geen contant geld en zijn altijd goed herkenbaar. Oxfam-Solidariteit vraagt contact op te nemen in geval van twijfel.

Via de Oxfam-tweedehandswinkel in Kortrijk meldden zich de voorbije weken verschillende mensen die contant geld hadden gegeven aan mensen die zogenaamd voor Oxfam-Solidariteit op straat aan het fondsenwerven waren. Ze belden ook aan bij mensen thuis. Oxfam-Solidariteit vraagt de gedupeerden om contact te nemen met haar schenkersonthaal en bij de politie klacht neer te leggen.

Oxfam-wervers dragen steeds kleding met het logo en een officiële badge met identificatie. Ze vragen geen contant geld, maar wel altijd om maandelijkse steun via een vaste opdracht. De inschrijving verloopt via een tablet of formulier. Onmiddellijk na de inschrijving ontvangt de nieuwe schenker via e-mail een bevestiging met alle informatie.

“Onze teams van fondsenwervers zijn de ambassadeurs van de zaak die we verdedigen: de strijd tegen armoede en ongelijkheid wereldwijd. Ze zorgen mede voor onze naambekendheid en dragen onze waarden uit bij het grote publiek. Elke burger, of hij of zij ons wil steunen of niet, verdient evenveel respect. Daarom besteden we de grootste zorg aan opleiding en opvolging van onze wervers”, zegt Jeroen van Hove, hoofd Fondsenwerving bij Oxfam-Solidariteit.

Oxfam is stichtend lid van de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving en volgt het Handvest Direct Dialoog (als onderdeel van de Ethische Code) van die organisatie.

Perscontact:
Leen Speetjens
0484 10 17 87
leen.speetjens@oxfamsol.org
Oxfam-Solidariteit

Noot aan de redactie: Oxfam-wervers volgen het Handvest Directe Dialoog (als onderdeel van de Ethische Code van de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving).
Dat wil zeggen dat:

  • de wervers de doorgang niet belemmeren van mensen die aangeven dat ze niet willen stoppen;
  • de wervers nooit een agressieve houding zullen aannemen, waardoor de voorbijgangers zich gedwongen zouden voelen te luisteren.
  • de wervers geen leugenachtige argumenten gebruiken om mensen te overtuigen van het werk van de ngo;
  • de wervers zonder meer de beslissing respecteren van mensen die de uitleg gehoord hebben maar de organisatie niet willen steunen;
  • de wervers zich correct kleden en zich duidelijk identificeren met een goed zichtbaar logo op de kledij en op een badge, zodat controle bij de organisatie altijd mogelijk is;
  • Oxfam is tijdens de kantooruren bereikbaar op 02 501 67 73, via mijnvraag@oxfamsol.be of via de Facebookpagina van Oxfam-Solidariteit.

Over de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF):

Verenigingen die de ’directe dialoog-methode’ gebruiken voor fondsenwerving, hetzij intern, hetzij via onderaanneming door een privébedrijf , hebben besloten gezamenlijk en proactief een houding aan te nemen in verband met de problemen die zich voordoen en de waarden waarvoor zij opkomen. Zij hebben een handvest aanvaard, om hun relatie met het publiek in het algemeen en met de donateurs in het bijzonder gegarandeerd kwalitatief hoogstaand te houden. Zij wensen het vertrouwen zowel bij hun potentiële donateurs als bij de overheden te behouden. Daarom vinden ze het belangrijk om misbruiken of afwijkingen te voorkomen die hun imago en hun activiteiten zouden kunnen hypothekeren. Deze link omvat de meest recente versie van het handvest, met een overzicht van de organisaties die het ondertekenden. http://www.vef-aerf.be/?Handvest-voor-de-Directe-Dialoog