Persbericht: Goede doelen mogen opnieuw schenkers werven in de openbare ruimte - Voorzichtige herneming vanaf 2 juni

Goede doelen mogen opnieuw schenkers werven in de openbare ruimte
Voorzichtige herneming vanaf 2 juni

Brussel, 22 mei 2020 - De werving op straat en aan huis van nieuwe schenkers voor goede doelen is in België sedert 18 mei niet langer verboden. Meer dan 20 verenigingen hebben gezamenlijk beslist om pas vanaf 2 juni de wervingsactiviteiten omzichtig en langzaam te hernemen. Intussen bereiden zij gepaste maatregelen voor om burgers en wervers maximaal te beschermen en om de gesprekken in de best mogelijke omstandigheden te laten doorgaan.

De lockdown-maatregelen van de overheid dwongen de verenigingen ertoe om half maart de werving van nieuwe schenkers op de openbare weg en aan huis volledig stop te zetten. In België wordt deze methode van ‘directe dialoog’ gebruikt door een 25-tal organisaties. Voor sommige is dit de voornaamste bron van giften en structurele inkomsten.

Na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei, kreeg de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, als vertegenwoordiger van de verenigingen, de bevestiging dat alle wervingsactiviteiten opnieuw mochten doorgaan, vanaf de volgende maandag, onder voorwaarden : respect voor de beschermingsmaatregelen (afstand, masker,…) en geen bezwaren op gemeentelijke niveau (naar analogie met de opening van de markten).

Na dit verlossend bericht hebben de betrokken verenigingen in de schoot van de VEF overlegd en gezamenlijk drie verbintenissen aangegaan. In de eerste plaats hebben zij de startdatum voor de herneming van de werving vastgelegd op dinsdag 2 juni. In afwachting worden de (werkloze) wervers opnieuw gecontacteerd en voorbereid op de nieuwe situatie, wordt veiligheidsmateriaal aangeschaft en uitgekeken naar de meest geschikte plaatsen om de werving optimaal te kunnen aanvatten.
Vervolgens werd een handleiding aanvaard, “Werven met respect voor preventie en veiligheid in het kader van de Covid-19-epidemie”, met tal van concrete maatregelen om de veiligheid te verzekeren van burgers en wervers. Bijvoorbeeld: ‘kwetsbare’ gemeenten - met een besmettingsgraad van 0,7% of meer van de inwoners - zouden door de wervers niet bezocht worden.

Tenslotte zullen alle verenigingen, samen met hun leveranciers, deelnemen aan een gecoördineerd proces van langzame capaciteitsopbouw, gespreid over meerdere weken. Een pilootgroep zal dit proces opvolgen en bijsturen of afremmen indien de sanitaire situatie dit zou vereisen.

Verenigingen die deelnemen aan dit gecoördineerd proces : Artsen zonder Grenzen, Artsen zonder Vakantie, Amnesty International BF, Amnesty Vlaanderen, Broederlijk Delen, Child Focus, CNCD/11.11.11., Croix Rouge de Belgique, Dokters van de Wereld, Greenpeace, Handicap International, Koepel 11.11.11, Natagora, Oxfam, PlanInternational, Rode Kruis Vlaanderen, ’t Eilandje, UNICEF, SOS Kinderdorpen, SOS Faim, Stichting tegen Kanker, Straatverplegers, Vluchtelingenwerk, WWF.

Erik Todts, voorzitter
Geert Robberechts, algemeen-secretaris

Persbericht DD post-lockdown
Handleiding werven DD