Online giften en fiscale aftrekbaarheid Koalect/Mangopay : via ruling goedgekeurd

De omzendbrief AAFisc n°42/2014 over “Online giften of internetgiften” werd eind oktober 2014 gepubliceerd, volgend op het overleg tussen de FOD Financiën en een delegatie o.l.v. de VEF, die de toen gebruikte processen had helpen verduidelijken.

De omzendbrief preciseerde de criteria voor de online giften, "om beschouwd te worden als een geldige storting om in aanmerking te komen voor het uitreiken van een kwijtschrift, mits naleving van de voorwaarden".

Op dat moment waren een aantal operatoren en tussenpersonen er niet geslaagd om hun handelswijze voor te stellen of te verdedigen, anderen werden pas later actief op de Belgische markt. Omdat de voorwaarden op een tamelijk algemene manier geformuleerd waren, kon de omzendbrief het voorwerp worden van interpretatie.
De meest gevoelige voorwaarde was ongetwijfeld dat "de gift moet toekomen op een rekening op naam van de erkende instelling en waarvan zij alleen eigenaar is" .

In oktober 2015 verkreeg het platform dono.be (met zijn bankpartner pay.nl) een goedkeuring via ruling (of “voorafgaande beslissing”), anders gesteld: hun handelswijze werd geoordeeld conform te zijn aan de voorwaarden van de omzendbrief.

We hebben net vernomen dat Koalect (met zijn bankpartner Mangopay) op 9 oktober 2018 eveneens een goedkeuring via ruling gekregen heef. We zijn verheugd met deze positieve beslissing die meerdere van onze leden, als klant van Koalect, gerust zal stellen.

Nochtans blijft er een grijze zone voor andere intermediairen van de digitale fondsenwerving in België, zoals PayPal, Mollie, Gingko, … of zoals voor giften via Facebook. Zonder een ruling of een gelijkwaardige beslissing van de FOD Financiën, is er niets dat ons momenteel toelaat om hen te beschouwen als zijnde conform met de voorwaarden van de omzendbrief.

18-10-2018