Minimumbedrag van giften tenminste 40 € op jaarbasis voor fiscale aftrekbaarheid

Artikel 176 van de Belastingscode WIB92 voorziet in de automatische aanpassing van bepaalde bedragen, na overschrijding van een spilindex.

Vanwege de stijging van de index van de consumptieprijzen tijdens de laatste maanden, is het nu zeker en officieel : het minimumbedrag van giften moet op jaarbasis tenminste 40 € bedragen, om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekbaarheid.

Deze verhoging geldt voor giften vanaf 2011.