Memorandum van Momentum2Give

Zie hier: de eindversie van het Memorandum!

Deze versie werd voorgelegd aan de buitengewone Algemene Vergadering van de VEF, op 8 mei 2014, na afloop van de Staten-Generaal van de Vrijgevigheid, en moet als leidraad dienen voor verdere opvolging, onder de verantwoordelijkheid van onze Raad van Bestuur.