Jaarrekeningen gratis online opzoeken

De vernieuwde vzw-wetgeving verplicht tot het neerleggen van de jaarrekeningen bij de Griffie of, ingeval het om zeer grote verenigingen gaat, bij de Nationale Bank van België (BNB).

Het is voortaan mogelijk deze gratis online te raadplegen.

Klik hier voor toegang tot deze gegevensbank

Ook voor bedrijven en instellingen kan je hier jaarrekeningen vinden.