Handvest voor de Directe Dialoog

Verenigingen die de ’directe dialoog-methode’ gebruiken voor fondsenwerving , hetzij intern hetzij via onderaanneming door een privébedrijf , hebben besloten gezamenlijk en proactief een houding aan te nemen in verband met de problemen die zich voordoen en de waarden waarvoor zij opkomen.

Zij hebben een handvest aanvaard, om hun relatie met het publiek in het algemeen en met de donateurs in het bijzonder gegarandeerd kwalitatief hoogstaand te houden. Zij wensen het vertrouwen zowel bij hun potentiële donateurs als bij de overheden te behouden.
Daarom vinden ze het belangrijk om misbruiken of afwijkingen te voorkomen die hun imago en hun activiteiten zouden kunnen hypothekeren.

Onderstaande bijlage omvat de meest recente versie van het handvest, met een overzicht van de organisaties die het ondertekenden.