Giften fiscaal aftrekbaar: minimumbedrag blijft op € 40

Artikel 178 van de Belastingcode WIB92 voorziet in de automatische aanpassing van bepaalde bedragen, na overschrijding van een spilindex, zoals het minimumbedrag van giften voor belastingaftrek. De VEF probeert deze evolutie te volgen, teneinde de leden op tijd te verwittigen van komende veranderingen, zoals in 2011 bij de overgang van € 30 naar € 40.

Bij navraag bij de Minister van Financiën bleek evenwel dat wij voor onze simulaties op de index, niet (meer) het juiste referentiejaar en ,bedrag gebruikten.

Wij kunnen dan ook iedereen geruststellen, want de eerstkomende verhoging van de drempel (van € 40 naar € 50) is niet voor de onmiddellijke toekomst, in tegenstelling tot onze eerdere berichten.