Een Secretaris-Generaal voor de VEF

De ‘goede doelen’ – of “verenigingen en stichtingen van maatschappelijk belang” – hebben een hoog niveau bereikt van professionalisme en economische en financiële efficiëntie, mede dankzij de vrijwillige inzet van mensen en concrete realisaties, dicht bij de burgers. Om de nodige middelen te werven om de activiteiten van maatschappelijk belang te kunnen voortzetten en verder ontplooien, is het vertrouwen van de bevolking onontbeerlijk.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw heeft de voorbije twintig jaar ongetwijfeld bijgedragen tot dit klimaat van vertrouwen en tot meer transparantie, kwaliteit en duurzaamheid van de fondsenwerving in ons land. De VEF, die vandaag meer dan 130 verenigingen en stichtingen groepeert, staat voor een zelfregulerend systeem met een Ethische Code, een Huishoudelijk Reglement en een onafhankelijk Controleorgaan.

De uitdagingen voor de toekomst blijven groot. Zo vragen dossiers als de Europese GDPR-richtlijn (Global Data Protection Regulation), die op 25 mei 2018 van kracht wordt, en de hervorming van het Belgische Vennootschaps- en Verenigingsrecht, veel inzet en expertise vanwege de VEF.
Geert Robberechts heeft op 1 januari de (volkomen nieuwe) functie van Secretaris-Generaal van de VEF opgenomen. Zijn opdracht bestaat erin de werking van de vereniging te consolideren, haar impact verder te doen groeien, de belangen te behartigen van de sector tgo. het beleid en de leden adequaat te adviseren rond wet- en regelgeving ivm. fondsenwerving.

Geert Robberechts (°1963) komt uit de culturele sector. Als zakelijk leider van het barokorkest La Petite Bande (1994-2016) was hij actief in OverlegKunstenorganisaties (oKo) en ondermeer betrokken bij het Kunstendecreet, Statuut van de Kunstenaar.

Contact :
Geert Robberechts

+32-475-477.192