Beschrijving

LICHT VOOR DE WERELD
LICHT VOOR DE WERELD is een erkende Belgische ngo die blindheid bestrijdt, de levenskwaliteit van mensen met een handicap in kansarme landen verbetert en opkomt voor hun rechten

Gevolgd door donorinfo sinds: 2004

Projectinformatie
Doelstelling(en)
Wereldwijd zijn er 39 miljoen mensen blind. 90% van het woont in kansarme landen. Acht op tien personen zijn nodeloos blind. De meest voorkomende vorm van blindheid is de geneesbare oogziekte cataract.
Slechts 2 % van de kinderen met een handicap gaat naar school. Hun kansen om actief deel te nemen aan het sociale, politieke en economische leven zijn gering.
Handicaps veroorzaken armoede. Armoede veroorzaakt handicaps.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, steunt LICHT VOOR DE WERELD projecten in Centraal en Oost-Afrika. De activiteiten richten zich op preventie en genezing van blindheid, zorgverlening en rehabilitatie voor personen met een visuele beperking, en hun integratie in de samenleving.
Activiteiten
Gezondheidszorg:
LICHT VOOR DE WERELD ijvert voor een betere toegankelijkheid van de ziekenhuizen, met name door de oprichting van mobiele teams die meer afgelegen gebieden bezoeken of door het aanwenden van innovatieve systemen om patiënten op te sporen, zoals netwerken van ambassadeurs of sensibiliseringscampagnes. LICHT VOOR DE WERELD tracht eveneens de capaciteit van de gezondheidssystemen in het Zuiden te versterken en neemt ook de intensieve opleiding van lokaal medisch personeel op zich.

Inclusief onderwijs:
Op dit ogenblik hebben slechts 2% van de kinderen met een handicap toegang tot onderwijs. Nochtans is onderwijs een essentiële bouwsteen op de weg naar integratie in de samenleving en financiële en persoonlijke zelfredzaamheid. LICHT VOOR DE WERELD is voorstander van inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle kinderen, en dus ook kinderen met een handicap, toegang hebben tot dezelfde scholen.

Streven naar inclusie van personen met een handicap
We geloven dat we de levenskwaliteit van personen met een handicap duurzaam kunnen verbeteren door een gelijk kansenbeleid te verdedigen. We ijveren voor meer aandacht voor personen met een handicap in het Zuiden.
LICHT VOOR DE WERELD is lid van de confederatie LIGHT FOR THE WORLD International. Deze confederatie groepeert drie lidstaten die projecten ondersteunen in 16 landen.