Beschrijving

De organisatie heeft tot doel de in België gevestigde internationale bedrijven te helpen bij het uitwerken van hun sociaal mecenaat en op een eerlijke en efficiënte manier de giften en fondsen toe te kennen aan de non-profit sector.

Daar de bedrijfsleiders niet altijd de tijd noch de ervaring hebben om de liefdadigheidsprojecten die in aanmerking komen te selecteren, gaat United Fund for Belgium de giften verzamelen en een strenge selectie doorvoeren. Zodoende hebben de donors de zekerheid dat de fondsen optimaal zullen toegekend worden.

Begin de jaren zeventig vestigden zich in België de eerste Amerikaanse multinationals. Sommige van hun mensen hadden een groot gevoel voor liefdadigheid.
Het management van enkele "pionier" maatschappijen wilden graag bijdragen tot de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen die hen verwelkomd hadden, daarbij geholpen door de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Mr McArthur en Graaf Boël.
Ze richtten een fonds op met het doel giften in te zamelen en zo goed mogelijk de liefdadigheidsprojecten te selecteren.

Het was wel zo dat de institutionele en regionale taalkwesties in ons land deze selectie niet vergemakkelijkden voor een kaderlid van een Amerikaanse multinational residerend in België.

Zo werd United Fund for Belgium opgericht in 1972 en kende sinds 30 jaar een stijgend succes. Sinds de oprichting in 1972 heeft United Fund for Belgium in ons land meer dan €17 miljoen toegekend aan 1.965 projecten.

United Fund for Belgium is aangesloten bij de Amerikaanse organisatie United Way International. De Belgische organisatie is totaal onafhankelijk en krijgt geen subsidies van om het even welke officiële Belgische of buitenlandse instantie.

www.ufb.be