Beschrijving

De Federatie Froidure is een vzw naar Belgisch recht die als doel heeft het werk voort te zetten dat door abbé Edouard Froidure sedert 1931 begonnen is en zijn nagedachtenis levendig te houden.

De Federatie groepeert een dertigtal opvang- en begeleidingsvoorzieningen alsook de Openluchtwerken en de tehuizen van Spullenhulp. Zo helpt zij in België duizenden kinderen en meer dan 500 volwassenen.

http://www.froidure.be