Beschrijving

TRIAS steunt ondernemende mensen in het Zuiden.

Trias in een notendop

Trias wil een wereld met gelijke kansen voor iedereen, ook in de Derde Wereld. Trias bestrijdt armoede in het Zuiden door ondernemende mensen middelen - bijvoorbeeld microleningen - te geven, zodat ze zelf hun ondernemerschap kunnen laten groeien. Trias gelooft heel sterk in de kracht van lokale economie als hefboom voor meer welzijn en als wapen tegen armoede. In Vlaanderen werkt Trias samen met KVLV, KLJ, Landelijke Gilden, CRM, markant en UNIZO om de betrokkenheid bij de Noord-Zuidproblematiek te vergroten.

Trias werkt vooral aan duurzaamheid en interculturaliteit.
Het zwaartepunt ligt op de Noord-Zuid-gedachte omdat we een betere spreiding willen van welvaart in de wereld.


Het Zuiden:
Boeren en ondernemers in het Zuiden verenigen zich, net als bij ons.
Coöperanten van Trias helpen hen bij het opzetten van duurzame investerings- en spaarplannen en versterken zo hun impact op de lokale economie. We geven m.a.w. de mensen meer kansen en dus ook meer kracht (empowerment).
Trias engageert acht regiocoördinatoren in het Zuiden. Zij vormen de schakel tussen de coöperanten en het hoofdkwartier in Brussel. Ze zijn verantwoordelijk voor de coördinatie tussen alle actoren in een regio:

- planning en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven

- vlotte doorstroom van informatie tussen Noord en Zuid

- financiële verslaggeving

- het aantrekken van bijkomende werkingsmiddelen.

Het Noorden:
Partnerbewegingen in het Noorden (KVLV, KLJ, LG, markant, Unizo en CRM) ondersteunen hun collega’s in het Zuiden. Zeven educatieve medewerkers van Trias staan hen daarin bij. Ze werken ook aan uitwisselingsprogramma’s tussen Noord en Zuid.
De diensthoofden van Noord en Zuid bundelen alle informatie, zorgen voor uitwisseling tussen Noord- en Zuiddienst en bekijken samen met de directie strategische keuzes.
De zetel in Brussel verzorgt de communicatie, het personeel en de boekhouding.