Beschrijving

Keten van Hoop België wenst dat elk kind toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg, wat ook zijn land van oorsprong of zijn socio-economische situatie is.
Op basis van deze visie, stelt Keten van Hoop zich als missie bij te dragen tot de vermindering, in ontwikkelingslanden, van de sterfte- en ziektecijfers van kinderen die lijden aan misvormingen die kunnen genezen worden via één enkele operatie.

Keten van Hoop heeft meer specifiek aandacht voor kinderen met hart- , orthopedische, NKO, urologische, faciale of neurologische misvormingen. Deze misvormingen hebben vaak als gevolg de dood van het kind, en als die overleeft, veroorzaken ze sociale uitsluiting, en zijn ze een zware financiële last voor de ouders.

Om haar missie te realiseren werkt Keten van Hoop in een perspectief van duurzame ontwikkeling om zo het gebrek aan technische en financiële middelen, of aan gespecialiseerde lokale kennis te verhelpen. De acties van Keten van Hoop zijn, o.a.:
-  Het verzorgen en opereren van kinderen in het land van oorsprong of in België wanneer de pathologie niet lokaal kan behandeld worden;
-  Opleiding van artsen en paramedici met het oog op de autonomie van het lokale personeel;
-  Verbeteringen van de technische en sanitaire infrastructuur van de partner-ziekenhuizen;
-  Pleitacties bij de sanitaire autoriteiten van de interventielanden en sensibilisatie van het Belgisch publiek omtrent de realiteit Noord-Zuid;
-  Creatie van een solidariteitsfonds voor kansarmen kinderen, en samenwerking met de lokale zorgverzekeringen.

Sinds haar oprichting in 1997 heeft Keten van Hoop België méér dan 1.200 kinderen kunnen redden.
Ieder jaar komen 10 à 15 kinderen naar België om hier genezen te worden. Het kost van hun opvang schommelt tussen €3.500 (hartkatheterisatie) en €11.500 (hartoperatie).
In het buitenland is Keten van Hoop vandaag aanwezig in Afrika (Benin, Burundi, Democratische Republiek Congo, Rwanda en Senegal) en in Zuid-America (Nicaragua).