Beschrijving

Artsen
Met medici zijn we begonnen en met medici gaan we door: via gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen werken wij aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Afrika. Gezondheid is een basisrecht voor iedereen. Sterker nog: een basisvereiste om je als individu te ontwikkelen, om als volk vooruit te gaan. Hoe word je gezond? Betere zorgen. AZV maakt betere zorgen toegankelijk voor de vergeten zieke, de gemarginaliseerde zieke.
Iedere zieke heeft recht op genezing: AZV geneest en doet genezen!

Zonder
Zonder vergoeding werken onze vrijwilligers samen met hun Afrikaanse collegae. Niet willekeurig, maar binnen de hechte band die wij opbouwen met welbepaalde Afrikaanse ziekenhuizen. Zonder de lokale verantwoordelijken te vervangen, delen de AZV’ers onder moeilijke omstandigheden hun kennis en ervaring: hoe maak je mensen gezond? Geen export maar upgrading. Met het nodige materiaal - niet alleen om de lokale voorraden te sparen - maar om mee te bouwen aan een omgeving waar betere zorgen mogelijk zijn.

Vakantie
Zo heeft Afrika ons de eerste keer gevraagd, zo gaan wij door en groeien wij: korte zendingen naar betrouwbare partners. Wij onderzoeken onze nieuwe ziekenhuizen en evalueren onze vaste partners: gecontroleerde groei en gecontroleerde vooruitgang. Partners in nood, maar geen noodhulp of rampengeneeskunde. “Long acting, short missions”: korte zendingen, steeds naar dezelfde partners, met een blijvend effect.
Wij gaan zo lang door tot we overbodig zijn geworden, dan pas kunnen onze artsen zonder vakantie, op vakantie...