Beschrijving

De VZW Belgische Raiffeisenstichting (BRS) is het internationale luik van Cera. Onder het motto ’We doen samen waar we alleen te klein voor zijn’ ondersteunt BRS projecten in derdewereldlanden op het vlak van solidair bankieren en verzekeren.

De activiteiten van BRS situeren zich zowel in het Zuiden als in het Noorden.

BRS-Zuidwerking

Financiering
BRS geeft financiële steun aan organisaties in derdewereldlanden die werken rond sparen, kredietverlening of verzekeren met onderlinge solidariteit als basis. Ze doet dit via subsidies, maar ook via andere financiële instrumenten zoals garantiefonds.

Consultancy
BRS wil meer doen dan geld geven. Ze geeft ook advies aan projecten en organisaties die zij financieel ondersteunt. Dit gebeurt via de consultants van het BRS-Instituut die hun rijke ervaring in de bank- of de verzekeringssector op vrijwillige basis ter beschikking stellen.

Vorming
Samen met haar eigen coöperatieve geschiedenis, vormen de kennis van en de ervaring op het terrein, een ideale basis voor de vormings-activiteiten van BRS. Ze richt zich hiervoor zowel naar de organisaties in derdewereldlanden als naar organisaties in het Noorden.

BRS-Noordwerking

Sensibilisatie
In het Noorden heeft BRS, naast de overdracht van kennis en het delen van ervaringen, ook een sensibilisatieopdracht. Ze getuigt over haar projecten en over de wijze waarop de coöperatieve idee een actuele invulling krijgt.

BRS-Club
Geheel volgens coöperatieve principes heeft BRS een eigen draagvlak, de BRS-Club. De clubleden zijn de achterban van BRS. Ze krijgen de viermaandelijkse nieuwsbrief en nemen deel aan diverse clubactiviteiten, van de jaarlijkse clubavond tot inleefreizen.


BRS-Adviesraad

Clubleden die actief betrokken willen worden bij de werking van BRS kunnen aansluiten bij de BRS-Adviesraad. Dit is een informatie- en overlegplatform voor de activiteiten van BRS.

Meer informatie: www.brs-vzw.be.