Belastingsafrek voor giften aan eenheidstarief daagt de vrijgevigheid uit

Zoals voorzien in het Regeerakkoord van eind 2011, werd bij wet van 13 december 2012 de methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd.

Voortaan geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van 40 € op jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie.

De maatregel is van kracht vanaf het aanslagjaar 2013, dwz. voor inkomsten en giften in 2012.

Wet houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20.12.2012, pg. 86376 - Art. 25

Tot op heden werd het bedrag van de giften afgetrokken van het belastbaar inkomen, waardoor het belastingvoordeel groter werd naarmate het inkomen hoger was, een ’onrechtvaardigheid’ die in het verleden soms in vraag werd gesteld. Voor de helft van de Belgische belastingsplichtigen, nl. die met de laagste inkomens, betekent de nieuwe belastingkorting een groter voordeel dan in het verleden. Voor de 25% hoogste inkomens houdt dit een lichte daling in (van 50% naar 45%).

Volgens statistieken, neemt het aantal vrijgevige gezinnen toe naarmate het gezinsinkomen stijgt. De gemiddelde gift van de 25% hoogste inkomens, bedraagt de helft meer dan het gemiddelde van de lagere inkomensgroepen.

Het preciese effect van deze maatregel op de middellange termijn kan niet voorspeld worden, maar in deze tijden van crisis betekent het voor de verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, wel een ernstige uitdaging om hun inkomsten tenminste op peil te houden.