Bedrijfsrevisoren vs. Verenigingen: het water is niet te diep !

Het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft een interessant Memorandum voorgelegd, met een ruim hoofdstuk over de sector van de verenigingen en stichtingen. Hun prioriteiten zijn niet volledig de onze, maar op essentiële punten moeten wij mekaar kunnen vinden.

De non-profitsector is van kapitaal belang in de Belgische economie. Niettemin moeten we vaststellen dat in deze sector momenteel een onbeheersbare waaier aan regels bestaat en dat de wetsbepalingen voor verenigingen en stichtingen nog altijd belangrijke tekortkomingen ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen vertonen.

Het IBR vindt het daarom opportuun om

1) een gemeen boekhoudrecht van de verenigingen en stichtingen te bevorderen;

2) hun wetgeving af te stemmen op (of toch gevoelig dichter te brengen bij) de vennootschapswetgeving;

3) het begrip begroting en het moment van stemming van de begroting in verenigingen en stichtingen te omschrijven

4) mechanismen voor deugdelijk bestuur in te voeren.