News

  • Sponsoring in de gezondheidsector

    Dit Opiniestuk over sponsoring van gezondheidsorganisaties, gepubliceerd in De Standaard van 3/11/2008, wordt hier ter informatie overgenomen. Het vertolkt niet noodzakelijk de mening van de VEF en is niet bindend voor de vereniging.
    Wil de gezondheidsector haar eigen geloofwaardigheid en (...)

  • Het tarief voor successierechten in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige Gewest is dat nog een onderscheid maakt tussen de successietarieven verschuldigd door VZW’s en private stichtingen enerzijds, en stichtingen van openbaar nut anderzijds.
    Dit verschil tussen het tarief voor VZW’s (12,5 % of 25 % naar gelang ze al (...)