Fiscale Attesten

1. Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?
Als u, over het hele jaar, minstens 40 euro gegeven aan dezelfde erkende instelling heeft u recht op een fiscaal attest. Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van uw totale belastbare netto-inkomen.

2. Wat moet ik doen met ontvangen fiscale attesten?
De originele fiscale attesten die u ontvangt, mag u bij uw belastingsaangifte voegen, maar in het geval u Tax on Web gebruikt, is dat niet nodig.

3. Wanneer ontvang ik mijn attest?
Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, eind februari of begin maart. Bovendien wordt het fiscaal attest ook elektronisch ingevoerd door de verenigingen, zodat het vooraf is ingevuld in uw belastingsaangifte

4. Wie krijgt er een fiscaal attest?
Het fiscaal attest wordt door de erkende instelling opgestuurd naar het postadres van degene die de gift gedaan heeft. Een elektronische zending van een pdf is eveneens toegelaten.

5. Hoe komt de instelling aan mijn adres?
In geval van een storting werden uw adresgegevens door de bank meegedeeld. In het geval van een gift geeft u zelf alle nodige informatie.

6. Van wie kan ik een fiscaal attest krijgen voor een gift?
Enkel instellingen die door het Ministerie van Financià«n erkend zijn of die in de wet opgenomen zijn mogen voor giften fiscale attesten uitgeven.

7. Welke zijn de instellingen opgenomen in de wet?
Het betreft de volgende instellingen:
- de Belgische universiteiten, de Belgische universitaire centra en de instellingen die met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens;
- de koninklijke academià«n;
- het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek;
- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- het Rode Kruis van Belgià«;
- de Koning Boudewijnstichting;
- het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen "" Belgià«;
- de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen;
- de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de Executieve of door de bevoegde instellingen;
- het Fonds voor schadeloosstelling van de landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis;
- de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, giften aan Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Aan deze instellingen mogen de giften eveneens worden gedaan onder de vorm van kunstwerken en worden afgetrokken van het totale inkomen van de schenker voor zover zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

8. Waarom mogen bepaalde instellingen fiscale attesten uitgeven en anderen niet?
Zij werden erkend door het Ministerie van Financià«n. Dit gebeurde op basis van algemene en specifieke voorwaarden, waarmee onder meer wordt nagekeken of de organisatie wettelijk is, of er echt geen sprake is van winstbejag en of de organisatie effectief strijdt voor de doelstelling die zij aangeeft.