FOS

Contact

Fonds Voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS)

Grasmarkt 105 b46
1000 BRUSSEL
Tel : 02/552.03.00
Fax : 02/552.02.96
info@fos.ngo
www.fos.ngo

Rek n° : IBAN BE16 0000 0000 7474
BIC BPOTBEB1